שלג בשפע לאזור שלנו יותר קל לקבל בשלב הזה של העונה חום מאשר קור מכיוון שהים החם מונע מהקור לרדת לאזור שלנו