אוהב לדעת הכל היום זה ממש התקיים. הרוח נושבת בחוזקה ומייתרת את הצורך המזגן.