עדכון צהריים לא רע של המודל הגרמני (ICON)
עדכון הרבה פחות מוצלח של גפס לכל הטווחים, בעיקר לגלים שאחרי שבת. נמשיך לעקוב.