הרב ''בעל המאור'' שליט''א- אל ייקל בעיניך- מעשה גדול עשית !

במדרש שמואל על הפסוק ''אך יקם ה' את דברו'' אומר המדרש: ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק-בכל יום ויום הייתה בת קול יוצאת ומפוצצת בכל העולם כולו ואומרת: ''עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל'', וכל אשה שהייתה יולדת בן היתה מוציאה שמו שמואל, וכיון שהיו רואים את מעשיו היו אומרים: אין זה שמואל, וכיון שנולד זה ורואים את מעשיו, אמרו: כמדומין אנו שזה הוא.

אך אמרו חז"ל עוד שכל אותן הבנים שאימותם קראו לילדיהם "שמואל" זכו לנבואה, והן הן חבל הנביאים המתנבאים, וזהו פירוש הפסוק: "שמואל בקוראי שמו", מפני שנקרא שמם שמואל - נתנבאו". ורבותינו גדולי המוסר למדו ממדרש זה את כוחו של הרצון. בזכות רצונן של הנשים ללדת את הצדיק שמואל, זכו שבניהם יהיו נביאים.

ולענינינו- אני מאמין באמונה שלימה שהשאיפה להיות ''מאור הגליל העליון'' בודאי שתעשה את פעולתה ולא תחזור ריקם, ועוד נזכה שתתגלה בשמך הנגלה לעין כל בב''א לתפארת עם ישראל.